Velkommen til F GROUP A/S


F GROUP A/S er under afvikling.

Henvendelse kan ske til

 • Hovedkontoret:
  F GROUP A/S
  Lyskær 1
  2730 Herlev
  3526 6000
  bogholderi@fgroup.dk

  Telefon: 3525 6000
  Åbningstider mandag - fredag: 10:00 - 14:00

 • Rekonstruktøren:
  Advokatfirmaet Bech-Bruun
  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø
  Sekretær Katrine Billeskov, kat@bechbruun.com

Om gavekort:

Gavekort udstedt 1. februar 2016 og senere omveksles til kontanter:

Send gavekort med post til F GROUP A/S, Lyskær 1, 2730 Herlev eller i scannet version til bogholderi@fgroup.dk

Gavekort udstedt FØR 1. februar 2016 kan IKKE omveksles til kontanter, men kan anmeldes som krav til boet.

Kravet indgår på lige fod med andre kreditorer i en akkord med efterfølgende dividendebetaling:

Send gavekort med post til Advokatfirmaet Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Att: Katrine Billeskov. Eller send gavekort i scannet version til kat@bechbruun.com  

 
 


 
F GROUP A/S | Lyskær 1 | 2730 Herlev | CVR: 14247238 | Telefon: 3525 6000 | Fax: 3525 6001
sitelist.html